Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til olje- og energiministeren

Om å sikre at ikke kapasitetsmangel i elektrisitetsnettet kan skape problemer for kraftforsyningen i perioder med sterk kulde og høyt forbruk

Datert: 12.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Det har i vinter vært perioder da det norske elektrisitetsnettet har vært belastet til bristepunktet. Stadig stigende forbruk gjør dette til et svakt ledd i norsk kraftforsyning.

Hva gjør Regjeringen for å sikre at vi i perioder med sterk kulde og høyt forbruk ikke skal få problemer med elforsyningen på grunn av mangel på kapasitet i nettet?


Les hele debatten