Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å bidra til videreføring av bokbransjeavtalen, som er viktig for å opprettholde distriktsbokhandlere og stimulere kulturtilbudet i distriktene

Datert: 17.02.1999
Besvart på vegne av: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Bokbransjeavtalen er et viktig virkemiddel for å opprettholde distriktsbokhandlere og dermed et viktig virkemiddel for å stimulere direkte kulturtilbudet i distriktene.

Vil statsråden bidra til at dette kan videreføres også etter at de konkurransepolitiske argumentene er vurdert?


Les hele debatten