Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om hjelp til barn og foreldre med krigstraumer som sitter i asylmottak

Datert: 19.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Blant de 8000 som sitter i asylmottak er det mange krigsskadde barn og foreldre med store traumer. Flere av de enslige asylsøkerne har vært barnesoldater. Uten tidlig hjelp vil de ha vansker med å takle livet og fungere i samfunnet. Ifølge flere kilder får ikke barna og foreldrene deres den hjelpa som trengs. Blant annet er det viktig at barnevernet tar et koordineringsansvar.

Hva mener statsråden må til for at barn og foreldre skal få nødvendig hjelp slik at de lettere kan inkluderes i samfunnet?


Les hele debatten