Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om videre drift av Hjertesenteret når Rikshospitalet flytter til Gaustad

Datert: 17.02.1999
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 24.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Er det så langt tatt noe standpunkt til den videre drift av hjertesenteret, som i dag er i lokalet ved det gamle Rikshospitalet, etter at Rikshospitalet flytter til Gaustad?


Les hele debatten