Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om bakgrunnen for at statsråd Lilletun skal være i ferd med å endre sitt standpunkt fra behandlingen av kompetansereformen om ikke å gi voksne juridisk rett til videregående opplæring

Datert: 19.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): Under Stortingets behandling av Innst. S. nr. 78 (1998-99), jf. St.meld. nr. 42 (1997-98) Kompetansereformen, fikk regjeringspartiene med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet flertall for at voksne ikke skal gis juridisk rett til videregående opplæring. Ifølge Dagsavisen 18. februar 1999 er statsråd Lilletun i ferd med å endre sitt standpunkt.

Hva er bakgrunnen for denne endringen?


Les hele debatten