Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om hva som kan gjøres for å få politiets DNA-register til å fungere etter hensikten

Datert: 19.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 24.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I henhold til uttalelser fra politiinspektør Terje Sjøvoll ved Kriminalpolitisentralen fungerer ikke politiets DNA-register som ble etablert for et år siden. Registret skal kunne brukes til å oppklare alvorlige forbrytelser, men i dag er det kun to personer som er registrert, og registeret fungerer således ikke etter hensikten. Dette er i strid med det Stortinget bestemte i 1995.

Hva kan statsråden gjøre for å få DNA-registeret til å fungere etter hensikten?


Les hele debatten