Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om at det er reist mortifikasjonssak mot en kvinne fra personen hun anmeldte for voldtekt, før voldtektssaken ble henlagt, og om å gi straffesaker forrang

Datert: 19.02.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 24.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): I henhold til et oppslag i Dagsavisen torsdag 11. februar 1999 har det blitt reist mortifikasjonssak mot en kvinne fra den personen hun anmeldte for voldtekt før voldtektssaken ble henlagt. En slik praksis kan svekke kvinnenes stilling som offer i en voldtektssak.

Vil statsråden ta initiativ til å endre loven på dette punkt for eksempel gjennom å gi straffesaker forrang?


Les hele debatten