Muntlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til samferdselsministeren

Om at bussruter over hele landet blir lagt ned pga. at dieselavgiftskompensasjonen for bussdrift ikke dekker de faktiske utgiftene

Datert: 03.02.1999
Besvart: 03.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A):


Les hele debatten