Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt mer tid mellom foreldre og barn ikke lenger er det avgjørende for Regjeringen i forbindelse med kontantstøtteordningen

Datert: 23.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Statsråden har flere ganger uttalt at ved innføring av kontantstøtteordningen så vil det være viktig for Regjeringen at foreldrene faktisk er hjemme med barna sine når de tar ut kontantstøtte. Hvis ikke ordningen førte til mer tid mellom foreldre og barn ville Regjeringen se på dette på nytt.

Har Regjeringen nå endret oppfatning, slik at det ikke er mer tid mellom foreldre og barn som er det avgjørende for Regjeringa i denne saka?


Les hele debatten