Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om at en straffedømt, utvist kirkeasylant som har truet en saksbehandler i Justisdepartmentet 120 ganger de siste månedene, fortsatt oppholder seg i Norge

Datert: 23.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): En samlet stab i Justisdepartementets utlendingsavdeling ber om å pågripe en "asylsøker" som har søkt tilflukt i en kirke i Oslo. Kirkeasylanten har truet en saksbehandler i departementet nærmere 120 ganger de siste månedene. I 1995 ble det besluttet å utvise "asylanten" fra landet. Likevel oppholder en landsforvist straffedømt utlending seg i landet fordi han oppholder seg i en kirke.

Hva vil statsråden gjøre for at en rettskraftig dom som er stadfestet i denne saken blir etterlevet?


Les hele debatten