Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om tilbud om mammografiscreening også til kvinner i Møre og Romsdal, om nødvendig ved bruk av private institutter

Datert: 24.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Stortinget har vedtatt at mammografiscreening skal utvides til å bli et landsdekkende tilbud. Om nødvendig kunne også private institutter brukes for å få på plass til en slik ordning. Møre og Romsdal har ikke kommet inn under denne ordningen ennå, og det er bekymringsfullt at det er din bostedsadresse som bestemmer om du skal få dette tilbudet.

Hva vil statsråden gjøre, slik at også kvinner i Møre og Romsdal får tilbudet?


Les hele debatten