Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om det å begrunne mildere straffer med manglende offentlige fritidstilbud, som i en sak mot fem barneranere

Datert: 24.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): 27. mars 1998 ble fem barneranere dømt til betingede fengselsstraffer for ran, mishandling og vold. En av rettens begrunnelser for de ekstremt milde dommene var at voldsmennene hadde "en lavere terskel for utøvelse av straffbare handlinger enn normalt", blant annet på grunn av manglende fritidstilbud.

Vil statsråden ta initiativ for å hindre at det skal kunne brukes som begrunnelse for mildere straffer at det ikke eksisterer nok offentlige fritidstilbud?


Les hele debatten