Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt reduksjonen i antall studieplasser ved Politihøgskolen i Bodø er i samsvar med intensjonen i stortingsvedtaket i 1996 om å bedre rekrutteringen av polititjenestemenn til Nord-Norge

Datert: 24.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Det er besluttet at bare 50 studenter skal få starte studiene til høsten ved Politihøgskolen i Bodø. Høsten 1997-98 ble det tatt opp 72 studenter. Dette er en reduksjon fra tre til to klasser. Mange studenter er blitt "henvist" til Oslo for gjeldene skoleår.

Mener statsråden at en reduksjon i antall studieplasser ved Politihøgskolen i Bodø er i samsvar med intensjonen i stortingsvedtaket som ble fattet i juni 1996 hvor ønsket var å bedre rekrutteringen av fagutdannede polititjenestemenn til Nord-Norge?


Les hele debatten