Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til helseministeren

Om følgene en ev. omdanning av Ullevål sykehus og Aker sykehus til aksjeselskaper vil få for samarbeidet i helseregionen og oppfyllelsen av nasjonale mål

Datert: 18.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Et flertall i Oslo bystyre bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fattet 17. februar 1999 et prinsippvedtak om stiftelse av Ullevål sykehus og Aker sykehus som aksjeselskap fra 1. januar 2000.

Hvilke konsekvenser mener statsråden en eventuell overgang til AS ved to av landets største sykehus vil ha for samarbeidet i den aktuelle helseregionen og oppfyllelsen av de nasjonale mål i helsepolitikken?


Les hele debatten