Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Om en helt uholdbar dispensasjonspraksis i Vestfold som ødelegger allmennhetens lovlige rett til å ferdes fritt i strandsonen

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): I Vestfold ødelegges allmennhetens lovlige rett til å ferdes fritt langs strandkanten av en helt uholdbar dispensasjonspraksis. Fylkesmannen har lagt fram en rapport som viser at oppimot 600 av 750 søknader om dispensasjon innvilges. Dette er helt uakseptabelt og i strid med loven, og krever tiltak raskt.

Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i dette lovbruddet, eventuelt hvordan vil hun sørge for at strandsonen blir for alle?


Les hele debatten