Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om lovhjemmelen for å pålegge grunneiere å forestå strøing og feiing av tilstøtende kommunale fortauer, slik politivedtektene for Oslo kommune gjør

Datert: 25.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge politivedtektene for Oslo kommune av 1996 er grunneierne pålagt å forestå strøing og feiing av tilstøtende kommunale fortauer. Dette innebærer en betydelig belastning for mange grunneiere. Dagens ordning hevdes å være utilstrekkelig. Lovhjemmelen for å pålegge grunneierne i stedet for Oslo kommune til å forestå strøing og feiing av kommunale fortauer er trukket i tvil, senest av professor Fleischer.

Hva er statsrådens vurdering av dagens praksis og lovhjemmelen for denne?


Les hele debatten