Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til statsministeren

Om Regjeringens strategi for å skape mer konkurransedyktige vilkår for norsk næringsvirksomhet i Norge, for å unngå at virksomheter flyttes ut av landet

Datert: 26.02.1999
Besvart: 03.03.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Vi har den senere tid sett flere eksempler på at norske selskaper ser seg nødt til å flytte virksomheter ut av landet på grunn av dårlige norske rammevilkår.

Hva er Regjeringens strategi for å skape mer konkurransedyktige vilkår for norsk næringsvirksomhet i Norge?


Les hele debatten