Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om adgangen til å ta utvidet førerkort for døve og hørselshemmede, som etter 1.1.97 er blitt sterkt begrenset

Datert: 26.02.1999
Fremsatt av: Rolf Reikvam (SV)
Besvart: 03.03.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Døve- og hørselshemmede har etter 1. januar 1997 fått sterke begrensinger i adgangen til å ta utvidet førerkort. Dette kan føre til at enkelte mister arbeid på grunn av krav til utvidet førerkort. Denne praksisen har en negativ innvirkning på døves rettigheter og livskvalitet.

Vil statsråden ta initiativ til å endre praksis?


Les hele debatten