Muntlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om at det politiske flertallet i Oslo er i ferd med å gjøre sykehusene Ullevål og Aker til aksjeselskaper

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A):


Les hele debatten