Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruksministeren

Om at treforedlingsbedriftene har innført eit såkalla transportfrådrag som fører til sterkt reduserte prisar for skogbruket i distrikta, og om tiltak for å motverke dette

Datert: 10.02.1999
Besvart: 10.02.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten