Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til statsministeren

Om å få betre norskundervisning og arbeidsmarknadstiltak for innvandrarkvinner, då yrkesdeltakinga deira er særleg låg

Datert: 04.03.1999
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 17.03.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): Arbeidsløysa hjå innvandrare er høg, og yrkesdeltakinga hjå innvandrarkvinnene er særleg låg. Ein del av desse kvinnene har låg utdanning, manglar norskkunnskap og har manglande kunnskap om det norske samfunnet. Det å få betre norskundervisning og at arbeidsmarknadstiltaka blir betre overfor innvandrarkvinner må vere ein bevisst politikk.

På kva måte vil statsministeren og Regjeringa medverke til at dette målet kan gjennomførast?


Les hele debatten