Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Om oppfølging av stortingsvedtaket fra 1998 om å utrede endring av krysseierbestemmelsene for finansinstitusjoner, som haster med det nært forestående nedsalget i Kreditkassen

Datert: 04.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Etter forslag fra Arbeiderpartiet vedtok Stortinget våren 1998 å be Regjeringen snarest sette i gang en egen utredning med tanke på å endre krysseierbestemmelsene for finansinstitusjoner. Med det nært forestående nedsalget i Kreditkassen haster det å endre de strenge fradragsbestemmelsene. På denne måten kan det bli lettere å beholde nasjonalt eierskap over de store bankene. Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets vedtak fra i fjor vår.

Vil Regjeringen snarest rydde opp i denne saken?


Les hele debatten