Muntlig spørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til forsvarsministeren

Om finansiering av utenlandsoperasjoner i tillegg til forsvarsbudsjettet, og om kutt i Forsvarets ledelsesapparat

Datert: 17.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP):


Les hele debatten