Muntlig spørsmål fra Tore Nordtun (A) til olje- og energiministeren

Om sysselsettingen i oljeindustrien, og ikke å gjenta forslag om økte CO¨2-avgifter, økt skatt og forenklet saksbehandling ved oljeutbyggingsprosjekter

Datert: 17.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A):


Les hele debatten