Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Om behov for et nytt oljepolitisk kompromiss hvor man også kan diskutere en delprivatisering av Statoils kjernevirksomhet

Datert: 17.02.1999
Besvart: 17.02.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H):


Les hele debatten