Muntlig spørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt næringsministeren deler medienes negative beskrivelse av situasjonen for næringslivet, bl.a. oljerelaterte næringer, og om ev. tiltak for å nyansere bildet

Datert: 24.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP):


Les hele debatten