Muntlig spørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som vil bli gjort med driftsproblemene ved hovedflyplassen, bl.a. tilknyttet brøyting og avising av fly

Datert: 24.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP):


Les hele debatten