Muntlig spørsmål fra Ellen Gjerpe Hansen (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt planene for utbygging av et kunnskaps- og IT-senter på Fornebu er samkjørt med utbyggingsplanene for veg og bane i området

Datert: 24.02.1999
Besvart: 24.02.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Ellen Gjerpe Hansen (H)

Spørsmål

Ellen Gjerpe Hansen (H):


Les hele debatten