Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Om hvorfor andelen funksjons- og yrkeshemmede blant statsansatte bare er 0,3 %, og om tiltak for å bedre på forholdet

Datert: 12.03.1999
Rette vedkommende: Arbeids- og administrasjonsministeren
Besvart: 17.03.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Ifølge en spørreundersøkelse i regi av Arbeids- og administrasjonsdepartementet er bare 362 av 126 000 statsansatte funksjons- og yrkeshemmede. I St.meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998 framholdes det at funksjonshemmede er en viktig arbeidskraftressurs, og at målet er økt yrkesdeltakelse for funksjonshemmede.

Hvorfor er da andelen funksjonshemmede bare 0,3 pst. av de statsansatte, og hva vil statsråden gjøre for å bedre på dette forholdet?


Les hele debatten