Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Om å frita undervisningsmateriell for bilavgift, med henvisning til at en bilmekanikerlinje ikke har råd til å motta en ny bil i gave, da den utløser en engangsavgift på over 100 000 kr

Datert: 16.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av finansminister Gudmund Restad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Bilmekanikerlinjen ved Lade videregående skole har ikke råd til å motta en ny bil i gave fra Nardo Bil AS i Trondheim, fordi gaven utløser engangsavgift på over 100 000 kroner.

Mener statsråden at det gavner læremulighetene ved skolen at undervisningsmateriell avgiftsbelastes på denne måten og vil statsråden ta initiativ til å gi en bestemmelse som fritar undervisningsmateriell for bilavgift?


Les hele debatten