Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Om behandlingen av konsesjonen til Fløyrli kraftverk i Rogaland, og at Miljøverndepartementet har krevd at Fløyrlivatnet tømmes til nivået det hadde for 81 år siden pga. arkeologiske undersøkelser

Datert: 10.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Behandlingen av konsesjonen til Flørli kraftverk i Rogaland har tatt svært lang tid. Olje- og energidepartementet lovet i juni 1998 at den skulle sluttbehandles høsten 1998. Dette har ikke skjedd, og nå har også Miljøverndepartementet krevd at Flørlivannet tømmes til det nivå det hadde for 81 år siden for å foreta arkeologiske undersøkelser. Dette forsinker prosessen og vil medføre store kostnadsøkninger.

Vil statsråden sørge for at dette optimale vannkraftprosjektet ikke blir ytterligere forsinket?


Les hele debatten