Spørretimespørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til samferdselsministeren

Om hvor langt man er kommet i å realisere Stortingets vedtak om bruk av gass i samferdselssektoren

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): Stortinget har ved flere anledninger vedtatt å satse på bruk av naturgass i samferdselssektoren, og betydningen av statlig bidrag og engasjement ved bygging av infrastruktur for å realisere "Naturgassveien" og tilrettelegging for gassdrevne ferjer er akseptert av Stortinget. I Samferdselsdepartementets budsjett 1999 ble det avsatt 40,4 mill. kroner til "Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport".

Hvor langt er man kommet med å realisere Stortingets vedtak om bruk av gass i samferdselssektoren?


Les hele debatten