Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til helseministeren

Om å iverksette Stortingets vedtak om å medvirke til at Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus kan bli kompetansesenter for spesialisert rehabilitering av revmatikere

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Jeg viser til Innst. S. nr. 29 (1995-96) fra sosialkomiteen. Ved behandlingen av innstillingen vedtok Stortinget at Regjeringen skulle medvirke til at Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus kan bli kompetansesenter for etterbehandling for spesialisert rehabilitering av revmatikere slik Rogaland fylkesting har vedtatt å søke om.

Hva vil statsråden gjøre for å iverksette dette vedtaket?


Les hele debatten