Spørretimespørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til justisministeren

Om å tilføre Sandefjord politidistrikt ressurser til å utføre pålagt passkontroll ved Sandefjord Lufthavn, Torp, slik at ikke andre politioppgaver må nedprioriteres

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): Ifølge lokalpressen har Justisdepartementet pålagt Sandefjord politidistrikt å utføre passkontroll ved Sandefjord Lufthavn, Torp. Dette vil legge beslag på et antall stillinger ved politidistriktet.

Vil statsråden tilføre politidistriktet de nødvendige ressurser for å utføre denne tjenesten, slik at ikke andre viktige politioppgaver må nedprioriteres?


Les hele debatten