Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Om Statens forurensningstilsyns utslippstillatelse til Naturkraft, som innebærer at gasskraftverk ikke vil bli bygd på svært mange år, og at all industriutvikling som medfører klimagassutslipp, stopper opp

Datert: 03.03.1999
Besvart: 03.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H):


Les hele debatten