Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om barns skoleveg, og oppslag om at politiet ikke vil foreta fartskontroller i soner med fartsgrense på 30 km i timen

Datert: 03.03.1999
Besvart: 03.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten