Muntlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å legge fram en sak om en arbeidsmiljølov for skoleelever, slik at Stortinget kan behandle dette parallelt med meldingen om nasjonalt vurderingssystem

Datert: 03.03.1999
Besvart: 03.03.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A):


Les hele debatten