Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til landbruksministeren

Om motstand mot AS-formen i næringsutvikling tilknyttet landbruket, med henvisning til omgjøringen av vedtaket til fylkeslandbruksstyret i Østfold om å gi Nærum AS konsesjon til eiendommen Nærum

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Fylkeslandbruksstyret i Østfold ga 15. desember 1998 Nærum AS konsesjon til eiendommen Nærum. Vilkårene i vedtaket og aksjonæravtalen ivaretar intensjonen i odels- og konsesjonsloven. Likevel omgjorde Landbruksdepartementet vedtaket. Selskapsformen ble valgt fordi den fremmer et tidlig generasjonsskifte og gjør det enklere å kombinere landbruk med annen næringsvirksomhet.

Mener statsråden en kategorisk motstand mot AS-formen er et godt bidrag til næringsutvikling knyttet til landbruket?


Les hele debatten