Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om hva som vil bli gjort for at ordningen med voldsalarmer kan fungere, i lys av at en Oslo-familie som var blitt brutalt overfalt og utsatt for drapstrusler, ble nektet slik alarm

Datert: 18.03.1999
Besvart: 24.03.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge opplysninger fra Norsk forbund for voldsofre ble en familie med to mindreårige barn i Oslo brutalt overfalt i sin egen leilighet. Familien gikk i dekning som følge av drapstrusler. Familien har ikke fått oppfølging fra myndighetene i form av psykologisk eller annen assistanse. Familien er endog nektet voldsalarm.

Hva akter statsråden å foreta seg slik at ordningen med voldsalarmer kan fungere og for å hjelpe mennesker som utsettes for slike overgrep?


Les hele debatten