Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til kulturministeren

Om å redusera skjemaveldet som frivillige organisasjonar opplever i idretts- og ungdomsarbeid

Datert: 26.02.1999
Fremsatt av: Marit Tingelstad (Sp)
Besvart: 14.04.1999 av kulturminister Anne Enger

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): I Aftenposten 23. februar 1999 står det at idretts- og ungdomsleiarar må bruka mykje tid og energi på byråkrati i tilknyting til lag og organisasjonar. Mange foreldre ynskjer også å engasjera seg, men ikkje med å fylla ut skjema.

Kva vil statsråden gjera for å redusera skjemaveldet som frivillige organisasjonar nå opplever?


Les hele debatten