Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvor langt departementet har kommet i gjennomgangen av studentenes arbeidsmiljø som ble varslet i statsbudsjettet for 1999, og om foreløpige konklusjoner

Datert: 09.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I statsbudsjettet 1999 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet står det: "Departementet vil foreta en gjennomgang av studentenes arbeidsmiljø."

Hvor langt har departementet kommet i denne gjennomgangen og hvilke foreløpige konklusjoner har statsråden trukket?


Les hele debatten