Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at man i Oslo fordeler elever til ulike videregående skoler på grunnlag av karakterene fra grunnskolen, noe som kan undergrave retten til likeverdig skoletilbud

Datert: 18.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I Oslo fordeler de elevene på de ulike videregående skoler (alle studieretninger) på grunnlag av karakterene fra grunnskolen. I skolekatalogen er skolene oppført med nedre grense for poeng. Det er store variasjoner når det gjelder nedre grense. Dette vil føre til at de mest skolemotiverte og teoriflinke samles ved bestemte skoler. Det vil skape et dårlig læringsmiljø i skoler med de minst skolemotiverte.

Er statsråden enig i at dette kan undergrave retten til et likeverdig skoletilbud?


Les hele debatten