Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til samferdselsministeren

Om at berre 900 av 13000 trafikkulykker med personskade kvart år vert fylgde opp med blodprøve, medan pille- og narkotikabruk i samband med bilkøyring er eit aukande problem

Datert: 25.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): I Noreg skjer det kvart år 13 000 trafikkulykker med personskade, men berre 900 av desse vert fylgt opp med blodprøve. Trafikken på vegane aukar og trafikkbiletet vert meir komplisert, og dette set større krav til sjåførane på skjerpa sansar og auka merksemd. Dei siste åra har pille- og narkotikabruk i samband med bilkøyring vorte eit aukande problem.

På kva måte vil statsråden ta tak i dette problemet slik at vi unngår lovlause tilstandar på vegane våre?


Les hele debatten