Spørretimespørsmål fra Lars Rise (KrF) til sosialministeren

Om at en døv virksomhetsleder ved Conrad Svendsens Senter i Oslo med ansvar for ca. 200 ansatte har fått avslag på sin søknad om 80 timers tolking per måned

Datert: 30.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): En døv virksomhetsleder med ansvar for ca. 200 ansatte ved Conrad Svendsens Senter i Oslo har fått avslag på sin søknad om 80 timers tolking pr. måned. Ved siden av å inneha en krevende stilling er han en viktig rollemodell for de døve ved den institusjon han leder.

Vil statsråden vurdere dispensasjon fra folketrygdlovens § 10-7. f) og forskriftens § 1. b) om arbeidstolking utfra de spesielle behov i stillinger som denne?


Les hele debatten