Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til justisministeren

Om å rydde opp i problemene med misbruk av norske pass og norske pass på avveie, som skjer i forbindelse med ulovlig innvandring og kriminalitet

Datert: 30.03.1999
Besvart: 14.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Gjentatte mediaoppslag de senere årene viser at problemet med misbruk av norske pass er økende. Passmisbruket er nesten doblet fra 1997 til 1998. Det hevdes at 96 000 norske pass er på avveier. Ifølge leder av Kripos utlendingsavdeling skjer misbruket i forbindelse med ulovlig innvandring og kriminalitet.

Hva vil Regjeringen foreta seg for å rydde opp i problemene vedrørende misbruk av norske pass og norske pass på avveie?


Les hele debatten