Spørretimespørsmål fra Aud Blattmann (A) til helseministeren

Om å endre praksisen med å nekte 60-åringer utredning for mulig hjertetransplantasjon, og i stedet tilrettelegge for individuell vurdering

Datert: 07.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Aud Blattmann (A)

Spørsmål

Aud Blattmann (A): I Norge nektes 60-åringer utredning for mulig hjertetransplantasjon. Bruk av alder som eneste kriterie for å nekte utredning oppfattes som urettferdig og diskriminerende.

Vil statsråden endre nåværende praksis og legge til rette for individuell medisinsk vurdering av den enkelte, uavhengig av alder?


Les hele debatten