Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om at lavtlønte mister retten til sykepenger, og om forskjellsbehandling i kommunene hva gjelder kontantstøtte til sosialklienter, samtidig som velstående får slik støtte

Datert: 10.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten