Muntlig spørsmål fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Om hvordan Norge vil bruke NATOs organer for at det blir stilt samme krav til Tyrkia som til nye medlemsstater, og hvordan Norge har tatt opp Öcalan-saken og kravet om en rettferdig rettssak

Datert: 10.03.1999
Besvart: 10.03.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV):


Les hele debatten