Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at driftsbygningene på Skjåk prestegard ifølge avisoppslag er i elendig forfatning

Datert: 19.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): Ifølge oppslag i Gudbrandsdølen Dagningen er tilstanden for driftsbygningene på Skjåk prestegard i elendig forfatning. Landbruksmyndighetene i kommunen mener dette fører til at miljøkrav som stilles til mjølkebruk generelt ikke kan innfris.

Hva vil statsråden gjøre for at forvaltningen av denne statens eiendom blir i samsvar med offentlige myndigheters krav?


Les hele debatten