Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til utenriksministeren

Om å bidra til at NATO-landene gir FNs krigsforbryterdomstol hjelp til å samle bevismateriale, slik at tiltale eventuelt kan reises mot president Milosevic

Datert: 19.04.1999
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 28.04.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Ifølge Aftenposten Aften 15. april 1999 mener sjefanklageren ved FNs krigsforbryterdomstol i Haag at president Milosevic er skyldig i krigsforbrytelser og at han burde tiltales. Krigsforbryterdomstolen ønsker bedre samarbeid med NATO-landene for å samle bevismateriale.

Vil Norge bidra til at den nødvendige hjelp kan gis, slik at tiltale kan reises dersom man finner grunnlag for dette?


Les hele debatten